หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงมอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wiangmok.go.th/org... หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข้อมูลหน่วยงาน --โครงการองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wiangmok.go.th/sta... https://www.wiangmok.go.th/sta... ลิงค์ที่ 1  หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูบุคลากร--คณะผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)
ลิงค์ที่ 2  หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูบุคลากร--หัวหน้าส่วนราชการ(ฝ่ายข้าราชการประจำ)
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข้อมูลหน่วยงาน --อำนาจหน้าที่
ลิงค์ที่ 2 รายละเอียดอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลเวียบงมอก
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูแผน --แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลิงค์ที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wiangmok.go.th/con... หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข้อมูลหน่วยงาน --ติดต่อ พบข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ เบอร์ติดต่อภายในแต่ละกอง และแผนที่ google map
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.wiangmok.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูระเบียบ--ภายในหน่วยงาน--กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wiangmok.go.th/new... https://www.wiangmok.go.th/new... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข่าวสาร--ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์ที่ 2 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข่าวสาร--ข่าวกิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.wiangmok.go.th/web... https://www.wiangmok.go.th/hom... ลิงค์ที่ 1  หน้าหลักเว็บไซต์ -- บริการประชาชน--กระดานสนทนาในตำบล
ลิงค์ที่ 2  หน้าหลักเว็บไซต์-- มุมล่างขวา--ช่อง chat เพจ FB ของ เทศบาล
o9 Social Network https://www.wiangmok.go.th/hom... https://www.facebook.com/profi... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ -- มุมบนขวา-- popup เพจ FB เทศบาลตำบลเวียงมอก
ลิงค์ที่ 2 หน้าเพจ Fackbook เทศบาลตำบลเวียงมอก
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.wiangmok.go.th/hom... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์--เลื่อนมาด้านล่าง บรรทัดเดียวกับแผนผังเว็บไซต์--นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิงค์ที่ 2 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูประกาศ--นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูแผน --แผนพัฒนาท้องถิ่น--ข้อมูลแผนดำเนินงานปี 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูแผน--แผนพัฒนาท้องถิ่น--รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.wiangmok.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูแผน--แผนพัฒนาท้องถิ่น--รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.wiangmok.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข้อมูลหน่วยงาน--คู่มือการปฎิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/ser... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข้อมูลหน่วยงาน--คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ลิงค์ที่ 2 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูบริการประชาชน-คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูรายงาน--สถิติ  พบข้อมูลรายงานสถิติเรื่องต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 2 รายงานผลการใช้บริการประชาชนด้านช่าง และการให้บริการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
ลิงค์ที่ 3 รายงานสถิติการบริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูรายงาน--สถิติ  พบข้อมูลรายงานสถิติเรื่องต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 2 รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเวียงมอก
o18 E-Service https://www.wiangmok.go.th/hom... ลิงค์ที่ 1  หน้าหลักเว็บไซต์ --เลื่อนลงมาด้านพบกรอบ e-Service ที่มี QR code 3 บริการ
1.คำร้องแจ้งโคมไฟเสีย/ไฟฟ้าสาธารณะดับ ขัดข้อง
2.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3. ช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.wiangmok.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูแผน--แผนจัดหาพัสดุ--เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.wiangmok.go.th/new... https://www.wiangmok.go.th/new... https://www.wiangmok.go.th/egp... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูข่าวสาร--ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯ  แผนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละปีงบประมาณ
ลิงค์ที่ 2 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูข่าวสาร--ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ที่ชนะการเสนอราคา
ลิงค์ที่ 3 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูลัดซ้ายมือ--ประกาศจากระบบ e-GP  โครงการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯ ที่ลงหน้าเว็บกรมบัญชีกลาง


o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.wiangmok.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูรายงาน--รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.wiangmok.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูแผน--แผนจัดหาพัสดุ--รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.wiangmok.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูการบริหารบุคคล--นโยบายบริหารงานบุคคล--ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลของเทศบาลตำบลเวียงมอก
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูการบริหารบุคคล--การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูการบริหารบุคคล--การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.wiangmok.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูการบริหารบุคคล--หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล--การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูรายงาน--รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ลิงค์ที่ 2 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ : 054-241502-3 โทรสาร : 054-241502
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงมอก
จำนวนผู้เข้าชม 152,193 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com