หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงมอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wiangmok.go.th/org... หน้าหลักเว็บไซต์--เกี่ยวกับหน่วยงาน--โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wiangmok.go.th/sta... https://www.wiangmok.go.th/sta... ลิงค์ 1 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูบุคลากร--คณะผู้บริหาร
ลิงค์ 2 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูบุคลากร--หัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ 1 หน้าหลักเว็บไซต์--เกี่ยวกับหน่วยงาน--อำนาจหน้าที่
ลิงค์ 2 รายละเอียดอำนาจหน้าที่เทศบาล
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wiangmok.go.th/con... หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข้อมูลหน่วยงาน --ติดต่อ พบข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ เบอร์ติดต่อภายในแต่ละกอง และแผนที่ google map
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wiangmok.go.th/new... https://www.wiangmok.go.th/new... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข่าวสาร--ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์ที่ 2 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข่าวสาร--ข่าวกิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.wiangmok.go.th/web... https://www.wiangmok.go.th/hom... ลิงค์ที่1 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูบริการประชาชน--กระดานสนทนาในตำบล
ลิงค์ที่2 หน้าหลักเว็บไซต์--มุมล่างขวา--ช่อง Chat เพจ FB ของเทศบาล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่1 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี--รายการผลดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.wiangmok.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข้อมูลหน่วยงาน--คู่มือการปฎิบัติงาน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/ser... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข้อมูลหน่วยงาน--คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ลิงค์ที่ 2 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูบริการประชาชน-คู่มือประชาชน
ลิงค์ที่ 3 หน้าหลักเว็บไซต์--เมนูคู่มือปฏิบัติงาน
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูรายงาน--รายการสถิติ  พบข้อมูลรายงานสถิติเรื่องต่าง ๆ
ลิงค์ที่ 2 รายงานผลการใช้บริการประชาชนเทศบาลตำบลเวียงมอก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566


o13 E-Service https://www.wiangmok.go.th/h... https://www.youtube.com/watch?... https://www.wiangmok.go.th/eSe... https://www.wiangmok.go.th/eSe... ลิงค์ที่ 1  หน้าหลักเว็บไซต์ --เลื่อนลงมาด้านพบกรอบ บริการประชาชน  e-Service แล้ว CLICK
ลิงค์ที่ 2 เลื่อนลง คู่มือการใช้งาน แล้ว CLICK เครื่องหมายยูทุป
ลิงค์ที่ 3 เลื่อนขวา คู่มือการลงทะเบียน e-service
ลิงค์ที่ 4 เลื่อนขวา คู่มือการลงทะเบียน e-service ขั้นตอนการยื่นบริการ e-service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่1-หน้าเว็บไซต์หลัก--เมนูการแผนการจัดหาพัสดุ --รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่1-หน้าเว็บไซต์หลัก--เมนูการแผนการจัดหาพัสดุ --ประกาศแผนการจัดหาพัสดุจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่1-หน้าเว็บไซต์หลัก--เมนูการแผนการจัดหาพัสดุ --รายงานรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่1-หน้าเว็บไซต์หลัก--เมนูการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิงค์ที่2-หน้าเว็บไซต์หลัก--รายการ โครงการการอบรมธรรมาภิบาลปี 2567
ลิงค์ที่3-หน้าเว็บไซต์หลัก--รายการระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน
ลิงค์ที่4-หน้าเว็บไซต์หลัก--รายการระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน
ลิงค์ที่5-หน้าเว็บไซต์หลัก--รายการ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567-2569
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่1-หน้าเว็บไซต์หลัก--เมนูการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล --รายการ ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคลเทศบาลตำบลเวียงมอก
ลิงค์ที่2-หน้าเว็บไซต์หลัก--เมนูการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล --รายการ รายงานการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่1-หน้าเว็บไซต์หลัก--เมนูการบริหารบุคคล -ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.wiangmok.go.th/pro... https://www.wiangmok.go.th/new... https://www.wiangmok.go.th/pro... ลิงค์ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก--เมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ลิงค์ที่ 2--เมนูข่าวประชาสัมพันธ์-รายการ แนวทางปฏิบัติ Dos @ Don ts ลิงค์ที่ 3 เมนูการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--รายการโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ : 054-241502-3 โทรสาร : 054-241502
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงมอก
จำนวนผู้เข้าชม 493,831 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com