หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงมอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงมอก
อ่างเก็บน้ำแม่มอก สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก
วิสัยทัศน์ทต.เวียงมอก
" มุ่งพัฒนาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน สานต่อวัฒนธรรม
เลิศล้ำการศึกษา นาพาคุณภาพชีวิต
สร้างจิตสำนึกทรัพยากรสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
 
 
นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก
 
   
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร. 1567
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
   
 
 
 
 
 
กิจกรรม  
  ACTIVITIES  
กิจการสภา  
  COUNCIL  
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
 
เปิดเผย ราคากลางโครงการก่อสร้างที่ล้างรถยนต์เทศบาลตำบลเวียงมอก [ 27 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 186 
เปิดเผย ราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่่งฝายแม่แสลม บ้านแม่แสลม หมู่ที่6 ตำบลเวียงมอก [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 316 
เปิดเผย ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่แสลม หมู่ที่6 [ 8 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 24 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมตลิ่งฝายบ้านแม่แสลม หมู่ที่6 ตำบลเ [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้การดำเนินงาน [ 13 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 34 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3908 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว3928  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว3925  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3926  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
 
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานมารตฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารทั่วไป  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งหม้อแปลงและเดินสายไฟฟ้าในอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566  [ 8 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566  [ 10 ก.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566  [ 12 มิ.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  [ 14 มี.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 ต.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565  [ 7 ต.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565  [ 8 ก.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 1 ก.ย. 2565 ]  
 
อบต.หัวเมือง รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-2-วันที่-26-กันยายน-2565 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 82 
อบต.หัวเสือ รายงานการประชุมสภา อบต.หัวเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปุ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปุ ลงพื้นที่ให้บริการเก็บค่าน้ำประปา [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.ล้อมแรด ประเมินผลการดำเนินงานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.ล้อมแรด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่สัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน สมาชิกสภาตำบลแม่สัน เจ้าหน้านักพัฒนาชุมชน ร่วมกับอำ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่สัน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)ประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปุ การประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งงาม พนักงานตัดหญ้าถนนสองข้างทางตั้งแต่สามแยกบ้านปงพานถึงอ่างเก็บน้ำบ้านห้วนส้ม หมู่9 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.วังใต้ ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ่อแฮ้ว เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัด วัด สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ดาวน์โหลดหนังสือพุทธธ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ทะ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างบริการบุคคล (ทั่วไป) [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านบอม โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
 


อบต.บุญนาคพัฒนา ซื้อพัดลมไอเย็น แบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.บุญนาคพัฒนา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.บุญนาคพัฒนา ซื้อซื้อเก้าอี้นวม จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.บุญนาคพัฒนา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.บุญนาคพัฒนา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.บุญนาคพัฒนา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.บุญนาคพัฒนา จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงมอก ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงมอก ซื้อโต๊ะรับแแขกไม้สัก (ชุดใหญ่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงมอก ซื้อโต๊ะรับแขกไม้สัก (ชุดเล็ก) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงมอก จ้างโครงการก่อสร้างที่ล้างรถยนต์เทศบาลตำบลเวียงมอก ตำบลเวียงมอก อำเถอเถิน จังหวั [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างเหมาจัดทำป้ายรองปลัดเทศบาล,ป้ายผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ป้ายชื่ [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทต.แม่ทะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทต.ทุ่งงาม ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทต.แม่ปุ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทต.แม่ปุ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.แม่กัวะ จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กัวะ อำเภ [ 27 ก.ย. 2566 ]


อบต.แม่กัวะ จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กัวะ อำเภ [ 27 ก.ย. 2566 ]


ทต.บ่อแฮ้ว จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประม [ 27 ก.ย. 2566 ]
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP  
 
กระดานสนทนา  
 


ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]ซื้อโต๊ะรับแแขกไม้สัก (ชุดใหญ่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]ซื้อโต๊ะรับแขกไม้สัก (ชุดเล็ก) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]

 
เว็บไซต์ ทต.เวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 พ.ค. 2566)    อ่าน 76  ตอบ 0  
ทดสอบ (1 พ.ค. 2566)    อ่าน 48  ตอบ 2  
 
 
       
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
       
 
ปลาส้มบรรจุถุงพลาสติก
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งโคมไฟเสีย/
ไฟฟ้าสาธารณะดับ ขัดข้อง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
ช่องแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.เวียงมอก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
  คู่มือประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
   
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ : 054-241502-3 โทรสาร : 054-241502
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงมอก
จำนวนผู้เข้าชม 103,665 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
facebook
ทต.เวียงมอก
facebook
ทต.เวียงมอก
ทต.เวียงมอก