หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงมอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
  บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏบัติหน้าที่ราชการส่วนราชการในเทศบาลให้เป็น
ตามนโยบาย เเนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับ บัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของราชการของสำนักปลัด
 
 
 
  บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ
ฎีกา งานที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบเเทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน
การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง
ประจำเดือน ประจำปี งานที่เกี่ยวการการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้ากองคลัง
เป็นผู้ปกครองบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง
 
 
 
  บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวย ออกแบบ การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การก่อสร้างควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฏหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมและบำรุง การควบคุม การก่อสร้าง
งานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานควบคุม เก็บรักษาการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีหัวหน้ากองช่างเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง
 
 
 
  บทบาทหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  บทบาทหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายเอกสารการรับเงินทุกประเภท
ตรวจสอบการรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพสินของเทศบาล
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงมอก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ : 054-241502-3 โทรสาร : 054-241502
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงมอก
จำนวนผู้เข้าชม 152,141 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com