หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงมอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ราษฎรชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ปลูก ข้าว,ข้าวโพด,ยางพารา,กล้วย และมันสำปะหลัง
การประมง อาศัยแรงงานครัวเรือนเป็นหลัก สำหรับแรงงาน
จากภาคเกษตรกรรมบางส่วนมีการออกไปทำงานรับจ้างต่าง
จังหวัดนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรแล้วอาชีพรองลงมา ได้แก่ การค้าขาย และหาของป่า
 
ภูมิประเทศ
 
พื้นที่ทางกายภาพในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นภูเขา
ป่าไม้ และมีที่ราบบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวน
 
ภูมิอากาศ
     
ตำบลเวียงมอก มี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม
  ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน - ตุลาคม
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
         
ประชาชนตำบลเวียงมอกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
  วัด จำนวน 8 แห่ง
  สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
   
ประเพณี
  ประเพณีเพ็ญเดือน 4 กินข้าวจี่ข้าวหลาม เดือนมกราคม
  ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน
  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหอรบ เดือนเมษายน
  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดท่าเวียง เดือนพฤษภาคม
  ประเพณีวันเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม
  ประเพณีกรวยสลาก หรือตานก๋วยสลาก เดือนกันยายน-ตุลาคม
  ประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม
  ประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำจักสารตะกร้า การถนอมอาหารจากผลิตภัณฑ์ปลา เช่น ปลาป่น ปลาส้ม ปลาย่าง เป็นต้น และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น
ส่วนมากพูดคำเมือง (ภาษาเหนือ)
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าที่ขึ้นชื่อของตำบลเวียงมอก คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ซึ่งเป็นสินค้าของกลุ่มอาชีพของบ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 7 นอกจากนี้ยังมีสินค้าจักสารจากกลุ่มแม่บ้าน บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่ 14 อีกด้วย
 
การศึกษาในชุมชน
         
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
  ในเขตตำบลเวียงมอกมีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
    จำนวน 5 แห่ง
  อสม จำนวน 262 คน
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชุมชน
 
  สถานีตำรวจภูธรเวียงมอก
 
การคมนาคม
         
เส้นทางการสัญจรภายในตำบลเวียงมอกประกอบด้วยถนน
จำนวน 221 สาย โดยแยกประเภทได้ดังนี้
  ถนนลูกรัง จำนวน 75 สาย
  ถนนลาดยาง จำนวน 32 สาย
  ถนนคอนกรีต จำนวน 114 สาย
ตำบลเวียงมอก มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 (สายอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง - อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย) เป็นถนนลาดยาง มีสภาพชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ระยะจากปากทางแยกที่ว่าการอำเภอเถิน ถึงจุดเชื่อมต่ออำเภอทุ่งเสลี่ยม มีระยะทาง 75 กิโลเมตร
ตำบลเวียงมอก มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ได้เพียงเส้นทางเดียว คือ ทางบก และในเขตพื้นที่ของตำบล ยังไม่มีสถานีขนส่งประจำตำบล แต่เนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่ใช้สัญจรไป – มา ระหว่างอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จึงทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่มีรถโดยสารประจำทาง และรถบัสทัวร์ที่ขนส่งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติใช้เป็นทางลัดในการเดินทางข้ามระหว่างจังหวัด จึงทำให้ในพื้นที่มีรถโดยสารประจำทาง และรถบัสทัวร์เป็นระยะๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ : 054-241502-3 โทรสาร : 054-241502
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงมอก
จำนวนผู้เข้าชม 493,837 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com